کرم ویتلکسین ژیورل Givrelle


کرم درمان پیسی، برص و ویتیلیگو ویتلکسین ژیورل ساخت فرانسه برای درمان لک های سفید، پیسی و ویتیلیگو تجویز می شود. پیسی لکه های سفید هستند که به دلیل ازبین رفتن رنگدانه های پوست ( ملانین ) دربخش هایی ازپوست به وجود می آیند. این بیماری به اسم های پیسی، برص و ویتیلیگو شناخته شده است.
کرم ویتلکسین ژیورل فرانسه با داشتن مواد موثر باعث ملانین سازی(رنگدانه سازی پوست) می شود. از این رو محل هایی که درگیر پیسی هستند بمرور زمان بخاطر رنگدانه سازی دوباره به حالت اولیه پوست برمیگردد.
مدت زمان درمان بستگی به شدت پیسی و قدیمی بودن آن دارد. برای نتیجه گیری بهتر، باید ۳ ماه مرتب این کرم برروی محل درگیر استفاده شود.

درمان لک های سفید، پیسی و ویتیلیگو
درمان لک سفید بعد از لیزر
درمان لک سفید بعد از سوختگی
افزایش دهنده رنگدانه های پوست
بهبود ملانین سازی پوست
30 میل ساخت فرانسه